Kommunikation

Boost – Onboarding – Filmproduktion

Kommunikation

Boost

”Boost” är ett program för arbetsgrupper där grunden för ett lönsamt företag med högt engagemang och välmående medarbetare implementeras, där kärnan i arbetet utgår från organisationskommunikation.

Genom workshops och föreläsningar får ni ta del av konkreta verktyg för att stärka och förbättra företagskulturen samt för att lösa de utmaningar som finns eller kan komma att uppstå i verksamheten på sikt. Till er hjälp finns jag med som stöd genom hela processen. Samtliga utbildningskoncept bygger på vetenskapliga teorier och nutida hjärnforskning och jag fungerar som er PT inom organisationskommunikation.

Onboarding

Onboarding

Vad händer efter avslutad rekrytering? DeDoMo erbjuder ett program för onboarding där jag tillsammans med er skapar en unik medarbetarresa som har sin grund i er företagskultur och era värderingar – från rekryteringsprocessen till dagen då medarbetaren väljer att lämna företaget. Employer branding har blivit allt viktigare för att rekrytera och behålla kompetens därför ser jag att onboarding-programmet är av största vikt. Med ett strategisk onboardingprogram blir ni en attraktiv och lönsam arbetsgivare och ni får glada och engagerade medarbetare som stannar längre.