Med handen på örat!

Bästa tipsen!

Anmäl dig till nyhetsbrevet!

Dela gärna med dig!

Aktiv lyssnande

Du hör vad någon säger, men lyssnar du på vad hen menar? Finns det olika sätt att lyssna på? Och varför är kompetensen att lyssna en så viktig ingrediens i det sociala samspelet? I väldigt många sammanhang när vi för en dialog lyssnar vi för att kunna svara. Vi utformar våra svarsrepliker i huvudet samtidigt som den andre pratar. Vårt mål är alltså att leverera en så bra motreplik som möjligt, inte att faktiskt förstå vad som sägs och ta till oss informationen. Du har säkert upplevt att den du pratar med inte lyssnar på vad du säger eller att du själv kämpar för att säga något riktigt smart tillbaka för att visa dig från din bästa sida. Om vi jämför att lyssna vid en muskel förstår vi också att det går att träna upp. Vi kan alltså tränas till att bli bättre lyssnare. Det låter kanske flummigt att träna sig i lyssnande, men det behöver det inte vara. Du kan välja fokus för ditt lyssnande i olika situationer.

Förenklat kan lyssnandet delas upp i aktivt och passivt lyssnande. Den aktiva lyssnaren lyssnar och försöker verkligen förstå vad som sägs, medan den passiva lyssnaren gör det utan engagemang och med fokus på något annat. Fördjupar vi oss kan vi delar upp lyssnandet i flera typer.

Disciminative listening, är den mest grundläggande formen av lyssnande där målet är att övervaka och tolka reaktioner, som till exempel den andras ansiktsuttryck och reaktioner på det vi själva just sagt. Inom vissa yrkesgrupper sker det här på daglig basis, till exempel förväntas läkare övervaka patientens mående och läsa reaktioner på det budskap som levererats.

Comprehension listening, har fokus på att lyssna till det centrala innehållet i dialogen för att vi till fullo ska förstå innehållet i budskapet. Det här lyssnandet använder vi oss omedvetet av när vi tar till oss instruktioner för något vi ska utföra. Vi använder också coprehension-lyssnandet när vi lär känna en ny person och vill skapa oss en bild av personen.

Evaluative listening använder vi oss av, eller borde använda, när vi misstänker att någon försöker övertala oss. stänga ner sin reflekterande del och du kommer inte komma ihåg väsentligheterna. Nu kan du också lära dig minnestekniker för hur du förbättrar inlärning för både lång- och korttidsminnet. Tolka utan att värdera Observera och fundera över vad som sägs med det ickeverbala språket, med kroppsspråket och tonlägen. Lyssna också till känslan och behoven bakom orden. Allt formas inte i ord! Utvärdera informationen Lyssna till hela budskapet innan du talar. Inledningsvis ska du fokusera på faktan utan att värdera innehållet. Försök att skilja på känsloargument och logiska argument, för att lättare kunna höra det faktiska innehållet. Var också noga med att skilja på budskapet som presenteras och personen som uttrycker budskapet. Respondera med medvetenhet Var medveten om din ickeverbala kommunikation och vad ditt kroppsspråk sänder för signaler. Du bör också vara uppmärksam på vad du får för reaktioner på ditt svar. Lär känna dig själv och vilken typ av respons du ger när den är dömande, objektiv, av personliga åsikter eller frågande. Ju bättre koll du har på din egen leverans, desto bättre kommer du kunna förutspå dialogens riktning. Lyssnandet är en nyckel för ett välfungerande socialt samspel. Att tala inför döva öron dödar engagemanget hos den som pratar, och om den som talar gör det utan engagemang dödar det också engagemanget hos den som lyssnar. Så testa att engagera dig i rollen som lyssnare och se vad du får för resultat! Här måste vi tolka och utvärdera det som sägs, kontrollera om det finns fler perspektiv i frågan, och vilka argument som talar för eller emot påståendet.

Empatic listening är det empatiska lyssnandet som äger rum när någon har behov av att prata och bli förstådd. Här är vår uppgift att både lyssna på känslorna och behov som explicit uttrycks, men vi kan också behöva lyssna till det som sägs bakom orden. Det är viktigt att lyssna med hjärtat och sympatisera med talaren och respondera med värme, tröst och respekt, men framför allt att lyssna utan att döma.

Hur blir du en bättre lyssnare?

För att bli bättre på att lyssna kan du använda HURIER-modellen (Hearing, Understandning, Remembering, Interpretation, Evaluate, Respond). Att lyssna och förstå andra bygger på förtroende, även om man inte delar åsikter. Kompetensen att lyssna bygger på ett socialt förtroende och en social makt.

Utveckla ditt lyssnande

Lägg din fulla uppmärksamhet till den du talar med och undvik distraktioner. Välj en plats som gör det lätt för dig att lyssna. Finns det andra saker som gör att det är svårt för dig att fokusera på talaren just nu, be om att få flytta på mötet så att du kan ge din fulla uppmärksamhet.

Öka din förståelse

Dyker det upp ord eller uttryck som du inte förstår? Be att få en förklaring. Det visar på att du är intresserad på samma sätt som om du ställer frågor kopplande till intentionen bakom det som sägs.

Förbättra dina minnesstrategier

Försök att tidigt hitta bra anledningar till att komma ihåg vad den andra säger. Identifiera nyckelord som du kan ”hänga upp” informationen på. Håll dig lugn och fokuserad när du lyssnar. Om du blir stressad kommer hjärnan stänga ner sin reflekterande del och du kommer inte komma ihåg väsentligheterna. Nu kan du också lära dig minnestekniker för hur du förbättrar inlärning för både lång- och korttidsminnet.

Tolka utan att värdera

Observera och fundera över vad som sägs med det ickeverbala språket, med kroppsspråket och tonlägen. Lyssna också till känslan och behoven bakom orden. Allt formas inte i ord! Utvärdera informationen Lyssna till hela budskapet innan du talar. Inledningsvis ska du fokusera på faktan utan att värdera innehållet. Försök att skilja på känsloargument och logiska argument, för att lättare kunna höra det faktiska innehållet. Var också noga med att skilja på budskapet som presenteras och personen som uttrycker budskapet.

Respondera med medvetenhet

Var medveten om din ickeverbala kommunikation och vad ditt kroppsspråk sänder för signaler. Du bör också vara uppmärksam på vad du får för reaktioner på ditt svar. Lär känna dig själv och vilken typ av respons du ger när den är dömande, objektiv, av personliga åsikter eller frågande. Ju bättre koll du har på din egen leverans, desto bättre kommer du kunna förutspå dialogens riktning.

Lyssnandet är en nyckel för ett välfungerande socialt samspel. Att tala inför döva öron dödar engagemanget hos den som pratar, och om den som talar gör det utan engagemang dödar det också engagemanget hos den som lyssnar.

Så testa att engagera dig i rollen som lyssnare och se vad du får för resultat!

Dela gärna med dig!